Særligt for

Fraktion 4

Fraktion 4 er Silkeborg Lærerforenings gruppe af pensionerede medlemmer.

Du bydes hermed velkommen i DLF’s kreds 132 fraktion 4. Vi håber, at du vil gøre brug af de kulturelle tilbud, som vores fraktion 4-udvalg tilbyder i årets løb.

Udvalget tilbyder arrangementer af kulturel, oplysende og social karakter. Der afholdes tre arrangementer halvårligt.

Medlemmerne af fraktion 4 er traditionelt en sangglad forsamling, så vi indleder vores møder med en sang. Det er ofte en sang, som vores gæst har valgt. De sidste år har vi med stor succes haft et decideret sangarrangement i løbet af året – endda undertiden to.

Forår:

Her afholdes to eftermiddagsarrangementer; typisk på Medborgerhuset i Silkeborg.

Vi begynder kl. 14.30. Omkring kl. 15.15 (efter en lektion!) holder vi en kaffepause, hvorefter arrangementet fortsætter til kl. 16.30. Der er fri entre. Dog betaler deltagerne selv for kaffe/the og brød (for tiden 40 kr.).

Forårssæsonen afsluttes i juni med en heldags busudflugt med et godt kulturelt indhold og en god frokost.

Efterår:

Om efteråret afholdes to eftermiddagsarrangementer som beskrevet ovenfor.

Sæsonen afsluttes med en julefrokost med diverse indslag og delikat mad.