Forhandlingsforhold

Hvem vil ikke gerne have løn, når man er syg? Eller have omsorgsdage, barselsorlov og seniordage? Personalegoder, der virker som selvfølgelige i nutidens Danmark, er alle resultatet af overenskomstforhandlinger.
Lokale forhandlingsforhold

Hvornår og om hvad forhandler Silkeborg Lærerforen...

OK-13 og lockouten af lærerne

Moderne arbejdskamp

Kampagne "Er du OK?" Kampagne "Er du OK?"

Danmarks Lærerforening er medlem af FTF og dermed...