Arbejdsliv

Aftaler om arbejdstid

Silkeborg Lærerforening har indgået forskellige aftaler om arbejdstid med Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening har indgået lokale aftaler om arbejdstid for forskellige af Silkeborg Lærerforenings medlemsgrupper.

Aftaler ses som et vigtig instrument for udførelsen af arbejdet på kommunens skoler. 

Aftaler udtrykker i høj grad tillid til lærerne og understreger vigtigheden af samarbejdet mellem ledere og lærere, når det gælder udviklingen af skolen og samarbejdet om prioriteringen af opgaverne. En arbejdstidsaftale kan sætte fælles rammer for, hvordan lærere og ledere kan lykkes med opgaven på skolerne.

Silkeborgaftalen dækker arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen i Silkeborg. 

Lysbro Aftalen dækker arbejdsforhold for lærere ansat ved specialundervisning for voksne på Lysbro Uddannelsescenter.