Aftaler om arbejdstid

Alle_127 2013 06 10 DLF 108
Silkeborg Lærerforening har indgået forskellige aftaler om arbejdstid med Silkeborg Kommune.

Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening har indgået lokale aftaler om arbejdstid for forskellige af Silkeborg Lærerforenings medlemsgrupper.

Aftaler ses som et vigtig instrument for udførelsen af arbejdet på kommunens skoler. Et vigtigt stillads, der hjælper skoleledere og lærere med den komplekse opgave at implementere folkeskolereformen og at drive skole i det hele taget.

Desuden er der bilag vedr. prøveaftalen, opgaveoversigter med og uden TR aftale, proceudre ved overarbejde samt notat vedr. tjenesterejser. 

Silkeborg Aftalen dækker arbejdsforhold for lærere og børnehaveklasseledere i folkeskolen i Silkeborg. I kan desuden se en film om aftalen i sideboksen.

Lysbro Aftalen dækker arbejdsforhold for lærere ansat ved specialundervisning for voksne på Lysbro Uddannelsescenter.

Silkeborgaftalen 2019

Lysbroaftalen 2017

Ferieaftale vedr. skoleåret 2019/20

Silkeborgaftalen - film