Silkeborg Lærerforening

Generalforsamling 2020

Kære medlemmer af Silkeborg Lærerforening Så indkalder vi igen til vores generalforsamling, som blev aflyst i marts grundet corona og nedlukningen af samfundet. Her kan I læse den foreløbige dagsorden til vores generalforsamling torsdag den 3.september 2020 kl. 17 på VIA, læreruddannelsen. I sideboksen kan I finde vores skriftlig beretning.

Silkeborg Lærerforening, kreds 132 Generalforsamling

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

torsdag den 3. september 2020

på VIA Læreruddannelsen i Silkeborg - Sal 1 kl. 17.00.

 

Foreløbig dagsorden:

                   1.   Valg af dirigent

                   2.   Godkendelse af mødets forretningsorden

                   3.   Beretning

                   4.   Regnskabsaflæggelse    

                   5.   Indkomne forslag

                   6.   Budget og fastsættelse af kontingent

                   7.   Valg af kredsstyrelse

                   8.   Eventuelt

I forbindelse med generalforsamlingen vil formanden for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen redegøre for forhandlingssituationen i forbindelse med periodeforhandlingerne.

Der vil være en sandwich. 

 

Skriftlig beretning 2020