Arbejdsliv

Løn og penge

Hvad får man i løn, hvis man er ansat på en folkeskole i Silkeborg Kommune? Eller hvad får man, hvis man er ansat som tale- høre konsulent ved PPR? Få svar på disse og tilsvarende spørgsmål på de nærværende sider.

Lønnen for de forskellige grupper af kommunalt ansatte er reguleret af overenskomst for lærere i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne. Silkeborg Lærerforening har på baggrund af de centrale overenskomster indgået lokale forhåndsaftaler vedrørende løn for de kommunalt ansatte lærere og konsulenter i Silkeborg Kommune.

Lønnen for de regionalt ansatte ved Hammel Neurocenter er reguleret af de centrale overenskomster.