Arbejdsliv Løn og penge

Skolepsykologer

Lønnen til ansatte skolepsykologer ved PPL i Silkeborg Kommune er reguleret af den central overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen indgået mellem LC og KL.

Gældende overenskomst for skolepsykologer ansatte ved PPL i Silkeborg Kommune  er Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

Overenskomstansatte og tjenestemandsansatte skolepsykologers  er reguleret af samme overenskomst.  De gældende aftaler kan findes i sideboksen.

Overordnet kan det siges, at lønnen til skolepsykologerne ved PPL i Silkeborg Kommune  er bygget op af følgende elementer:

Grundløn - løntrin 43 + 7.000 kr ( 1.april 2000 niveau ).

Funktionsløn

Kvalifikationsløn - Autorisationstillæg - 34.900 kr.

Central Overenskomst