Arbejdsliv Løn og penge

Konsulenter ansat i skoleafdelingen

Lønnen til ansatte konsulenter i Silkeborg Kommune er reguleret af den central overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen indgået mellem LC og KL og af forhåndsaftalen mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening.

Gældende overenskomst for konsulenter i Silkeborg Kommune  er Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

Overenskomsten for Overenskomstansatte og tjenestemandsansatte konsulenter bygger på de samme centrale overenskomster for de nævnte grupper. 

Overordnet kan det siges, at lønnen til konsulenter i Silkeborg Kommune  er bygget op af følgende elementer:

Grundløn - løntrin 45 + 12.000 kr ( 1.april 2000 niveau ).

Funktionsløn

Kvalifikationsløn

Forhåndsaftale - Skolekonsulenter