Arbejdsliv Løn og penge

Børnehaveklasseledere

Børnehaveklasseledere i folkeskolen er enten overenskomstansatte eller tjenestemandsansatte.

Overenskomstansatte og tjenestemandsansatte børnehaveklasselederes løn er beskrevet i Forhåndsaftalen, der igen bygger på de centrale overenskomster for de nævnte grupper. De gældende aftaler kan findes i sideboksen.

Overordnet kan det siges, at lønnen til børnehaveklasseledere i Silkeborg Kommune er bygget op af følgende elementer:

Overenskomstansatte

Grundløn - Løntrin 28

Kvalifikationsløn - F.eks løntrin, der bygger på grundlønnen

Funktionsløn - f.eks Undervisningstillæg

Anciennitetsløn

Anciennitetsløn - løntrin 36 ( f.eks tjenestemænd )

Funktionsløn - F.eks undervisningstillæg

Kvalifikationsløn

Ny løn

Begrebet Ny løn dækker over lokalt aftalte løntillæg, der ligeledes er beskrevet i Forhåndsaftalen.

Ny Løn - Silkeborg tillægget.

Central Overenskomst

Forhåndsaftale 2019