Arbejdsliv Løn og penge

Folkeskolelærere

Folkeskolelærere er enten overenskomstansatte eller tjenestemandsansatte.

Overenskomstansatte og tjenestemandsansatte folkeskolelæreres løn er beskrevet i Forhåndsaftalen, der igen bygger på de centrale overenskomster for de nævnte grupper. De gældende aftaler kan findes i sideboksen.

Overordnet kan det siges at lønnen til folkeskolelærere i Silkeborg Kommune er bygget op af følgende elementer:

Overenskomstansatte

Grundløn - Løntrin 31

Kvalifikationsløn - F.eks løntrin, der bygger på grundlønnen

Funktionsløn - f.eks Undervisningstillæg

Anciennitetsløn

Anciennitetsløn - løntrin 43 ( f.eks tjenestemænd )

Funktionsløn - F.eks undervisningstillæg

Kvalifikationsløn

Ny løn

Begrebet Ny løn dækker over lokalt aftalte løntillæg, der ligeledes er beskrevet i Forhåndsaftalen.

Ny Løn - Silkeborg tillægget.

Overenskomst 2015

Forhåndsaftale 2019