Arbejdsliv Løn og penge

Tale-Høre-Konsulenter

Lønnen til ansatte Tale-Høre-Konsulenter ved PPL i Silkeborg Kommune er reguleret af en lokal aftalen indgået mellem Silkeborg Kommune og Silkeborg Lærerforening

Gældende overenskomst for Tale-Høre-Konsulenter ved PPL i Silkeborg Kommune  er Overenskomst for lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne.

Overenskomstansatte og tjenestemandsansatte Tale-Høre-Konsulenter ved PPL er beskrevet i en lokalaftale, der igen bygger på de centrale overenskomster for de nævnte grupper. De gældende aftaler kan findes i sideboksen.

Overordnet kan det siges, at lønnen til Tale-Høre-Konsulenter ved PPL i Silkeborg Kommune  er bygget op af følgende elementer:

Grundløn - løntrin 44 + 12.000 kr ( 1.april 2000 niveau ).

Funktionsløn

Kvalifikationsløn