Økonomi

Hvordan ser det ud med kredsens regnskab og hvordan afgøres det, hvad jeg skal betale i kontingent til Silkeborg Lærerforening?

Hvert år fremlægges kredsen regnskab på Silkeborg Lærerforenings Generalforsamling.

Kredsen regnskab, der dokumenter kredsens indtægter fra medlemskontingenter og kredsen udgifter i forbindelse med det fagpolitiske arbejde i foreningen, gøres op efter hvert regnskabsår.

Kredsstyrelsen følger op på regnskabet i forhold til det budget, der også vedtages på Silkeborg Lærerforenings generalforsamling hvert år.

Det samme gælder for Særlig Fond. Silkeborg Lærerforening har ansvaret for en mindre del af Danmarks Lærerforenings Særlig Fond, der kan bruges i tilfælde af overenskomstmæssige konflikter samt som præventivt værn mod samme.

Budget, der er vedtaget på Silkeborg Lærerforenings generalforsamling indeholder desuden det fastlagte kontingent.