Budgetinformation Silkeborg Kommune

Silkeborg Læreforening har i lighed med tidligere år udarbejdet en Budgetinformation for Budget 2023 på skoleområdet. Som normalt tager Silkeborg Lærerforening udgangspunkt i materialet med budgetforudsætningerne og planlægningstallene for bevilling 41, som de blev behandlet og besluttet på Dagtilbuds-, Skole- og Familieudvalgets (DSFU) møde i juni måned. Men i år er processen forrykket grundet opbremsning af kommunens økonomi i den resterende del af 2022. Disse besparelser skal findes først, hvorfor planlægningstallene for 2023 først er tilgået midt i august måned. Dette forrykker høringsfasen, der komprimeres, således at de enkelte fagudvalg ikke som normalt har mulighed for at dykke ned i høringsmaterialet inden det samlede byråds arbejde med budget 2023. Budgetinformationen indeholder analyser af udvalgte områder samt foreningens kommentarer.

Budgetinformation 2023