Hovedstyrelsesvalg 2023

Danmarks Lærerforening skal have ny hovedstyrelse for perioden fra 1. januar 2024 til og 31. december 2027. Læs om hvordan du stiller op til hovedstyrelsen og om hvem, der har stemmeret.

Danmarks Lærerforening skal have ny hovedstyrelse. Den nye hovedstyrelse bliver valgt for perioden fra 1. januar 2024 til og 31. december 2027.

Danmarks Lærerforenings hovedstyrelse består af formanden, næstformanden og 19 valgte medlemmer. Herudover er formanden for skolelederforeningen og formanden for Lærerstuderendes Landskreds også en del af hovedstyrelsen.

Valget til hovedstyrelsen foregår i perioden 23. november til 5. december 2023. Alle stemmeberettigede medlemmer vil modtage en mail med et link til afstemning. Tjek gerne på Min side, om vi har din korrekte mailadresse registreret. Gå til Min side

 

Vi offentliggøre alt det materiale, vi får tilsendt her på siden.

 

Stemmeret til hovedstyrelsesvalget

Følgende grupper af medlemmer har stemmeret til hovedstyrelsesvalget i Danmarks Lærerforening: 

Valggruppe 1

  • Fraktion 1: Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner m.fl.
  • Fraktion 2: Børnehaveklasseledere
  • Fraktion 3: Ledere, der ikke er medlemmer af Skolelederforeningen

Valggruppe 2

  • Fraktion 4: Pensionister og efterlønsmodtagere

Medlemmer af Lærerstuderendes Landskreds og medlemmer af skolelederforeningen har ikke stemmeret til hovedstyrelsesvalget. De to medlemsgrupper er repræsenteret i hovedstyrelsen via deres formand.

Særlige medlemmer (Fraktion 6) har ikke stemmeret.

Indkommer der i en valggruppe ikke flere kandidater, end der skal vælges i valggruppen, er de foreslåede kandidater valgt uden afstemning. Indkommer der flere kandidatforslag, afholdes der valg blandt de opstillede kandidater inden for hver valggruppe. Regelsættet findes i § 28 i vedtægterne for Danmarks Lærerforening.


Sådan opstiller du som kandidat

Kandidatforslag skal indeholde mindst en 1. suppleant og en 2. suppleant og stillere – mindst 20 og højest 50 medlemmer.  

Opstilling af kandidatur sker kun digitalt via dette link:
https://candidacy1.assembly-voting.com/dlf-hovedstyrelse

Linket vil være aktivt indtil den 15. november 2023 kl. 16.00.

Hent brugervejleding til opsætning af kanditatur på kandidatmodulet

Regelsættet for kandidatur til hovedstyrelsen fremgår af § 27 i vedtægterne for Danmarks Lærerforening.

Reglerne er:
Uddrag af vedtægterne for Danmarks Lærerforening § 27:

"Valget udskrives i et medlemsblad senest den 20. oktober det årstal, valget skal foregå, og samtidig indkaldes kandidatforslag. Valget ledes af hovedstyrelsen, der ud over bestemmelserne i §§ 27 og 28 fastsætter nærmere regler for valget.

 Stk. 2. Et kandidatforslag er kun gyldigt, når

  1. det er foreningen i hænde senest den 15. november,
  2. det angiver navn og adresse på en kandidat og en 1. og en 2. suppleant for denne,
  3. det er anbefalet af mindst 20 og højst 50 medlemmer som stillere,
  4. det er ledsaget af en erklæring fra den foreslåede kandidat og de foreslåede suppleanter om, at de er villige til at modtage valg,
  5. såvel kandidaten som de to suppleanter og samtlige stillere i medfør af § 6, stk. 1 og 3 har stemmeret ved valget og tilhører samme valggruppe.

Intet medlem kan foreslås som både kandidat og suppleant.

Ingen af de foreslåede kandidater og suppleanter kan være stillere ved valget, og intet medlem kan være stiller for mere end ét kandidatforslag.

Såfremt et medlem har underskrevet sig som stiller for mere end ét kandidatforslag, slettes vedkommendes navn på dem alle.

På alle lister anføres personlige underskrifter.

Ethvert kandidatforslag, som er i strid med ovenstående regler, kasseres."


Få et valgindlæg i fagbladet Folkeskolen

Kandidater kan få optaget et valgindlæg sammen med et foto i medlemsbladet Folkeskolen. Indlæggene samles og udgives den 30. november 2023. Opslagene vil også kunne findes her på www.dlf.org og på Folkeskolens hjemmeside.

Frist for indlevering af valgindlæg er tirsdag 14. november. Valgindlæg og foto skal sendes som vedhæftede filer til valg@dlf.org.
Skriv ”Valg til HST” i emnefelt på mailen.

Indlæg må maksimalt fylde 1.700 tegn (inkl. mellemrum).

Henrik Juul- Nielsen

Thomas Andreasen

Jacob Svejstrup

Lars Holmboe

Marianne Giannini

Pernille bendix

Tine Agerskov

Sanne Weisbjerg Vilstrup

Kim Kirkegaard Zachariassen

Morten Kvist Refskov

Anders Liltorp

Regitze Flannov

Niels Lynnerup

Kristoffer Høyrup Sørensen

Palle Dons-Heltoft