Ansatte på Lysbro Uddannelsescenter

Ansatte lærere på Lysbro Uddannelsescenter er medlemmer af Silkeborg Lærerforening.

Lærere, der er ansat på Lysbro Uddannelsescenter, er kommunalt ansatte i Silkeborg Kommune.

Lærere, der er ansat på Lysbro Uddannelsescenter, er også medlemmer af Silkeborg Lærerforening.

Silkeborg Lærerforening støtter og rådgiver lærere, der er ansat Lysbro Uddannelsescenter, når det gælder løn, ansættelsesforhold, arbejdsmiljø mv.

Støtten tilbydes bl.a. gennem den individuelle sagsbehandling, der gives, når medlemmer henvender sig direkte til Silkeborg Lærerforening om f.eks. barsel eller tiltrædelse og fratrædelse til og fra et job på Lysbro Uddannelsescenter.

Silkeborg Lærerforening er også repræsenteret af en tillidsrepræsentant på Lysbro Uddannelsescenter, der har mulighed for at forhandle lokale spørgsmål og aftale vilkår for de lærere tillidsrepræsentanten repræsenterer.

Silkeborg Lærerforening forhandler løn og lokale løntillæg på vegne af medlemmerne på Lysbro Uddannelsescenter. Lønforhandlingerne bygger på den centrale overenskomst for lærere m.fl. ansat i folkeskolen, og ved specialundervisning for voksne. Silkeborg Lærerforening har desuden aftalt en lokal aftale om arbejdstid med Silkeborg Kommune vedrørende lærernes arbejde på Lysbro Uddannelsescenter.

Som lokalkreds af Danmarks Lærerforening sørger Silkeborg Lærerforening for uddannelse af tillidsrepræsentanter ved Lysbro Uddannelsescenter. Foreningen tilbyder netværk og efteruddannelse af tillidsrepræsentanter for derved at dele og fastholde ekspertise og erfaringer fra voksenspecialundervisningsområdet.

Lysbroaftalen 2021