Ansat som logopæd på Hammel Neurocenter

Konsulenter, der er ansat som logopæd på Hammel Neurocenter, er medlemmer af Silkeborg Lærerforening

Konsulenter, der er ansat ved Hammel Neurocenter, er ansat som konsulenter med speciale indenfor logopædi. Konsulenterne er regionalt ansatte ved Region Midt.

Konsulenter, der er ansat på Hammel Neurocenter, er også medlemmer af Silkeborg Lærerforening.

Silkeborg Lærerforening støtter og rådgiver konsulenterne ved Hammel Neurocenter, når det gælder løn, ansættelsesforhold, arbejdsmiljø mv.

Støtten tilbydes bl.a. gennem den individuelle sagsbehandling, der gives, når medlemmer henvender sig direkte til Silkeborg Lærerforening om f.eks. barsel eller tiltrædelse og fratrædelse til og fra et job på Hammel Neurocenter.

Silkeborg Lærerforening er også repræsenteret af en tillidsrepræsentant på Hammel Neurocenter, der har mulighed for at forhandle lokale spørgsmål og aftale vilkår for de kolleger tillidsrepræsentanten repræsenterer.

Silkeborg Lærerforening forhandler løn og lokale løntillæg på vegne af medlemmerne på Hammel Neurocenter.  Lønforhandlingerne bygger på den centrale overenskomst for lærere m.fl. ved specialundervisning for børn og voksne ansat i regionerne.

Som lokalkreds af Danmarks Lærerforening sørger Silkeborg Lærerforening for uddannelse af tillidsrepræsentanter ved Hammel Neurocenter. Foreningen tilbyder netværk og efteruddannelse af tillidsrepræsentanter for derved at dele og fastholde ekspertise og erfaringer fra voksenspecialundervisningsområdet.