Nyuddannet lærer

Som nyuddannet lærer vil vi meget gerne byde dig velkommen i Danmarks Lærerforening og i Silkeborg Lærerforening.

Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere m.fl.

Derfor har Danmarks Lærerforening udarbejdet en kortfattet oversigt over centrale elementer i Overenskomst for lærere m.fl. Har du brug for yderligere information – eller er der forhold, du er i tvivl om – kan du rette henven­delse til din tillidsrepræsentant eller til kredsen.

Hent oversigten 'Nyansat - og hvad så?' i sideboksen.

 

Desuden skal dine forhold som nyansat lærer tages hensyn til i følge A20 og SIlkeborgaftalen. Kontakt din TR eller kredsen ved spørgsmål. 

Velkommen i folkeskolen