Ansat som UU-vejleder i Silkeborg Kommune

Lærere ansat som UU-vejledere i Silkeborg Kommune er medlemmer af Silkeborg Lærerforening.

Lærere, der er ansat som UU-vejledere ved UU- Silkeborg, er kommunalt ansatte i Silkeborg Kommune.

Lærere, der er ansat på UU-Silkeborg, er også medlemmer af Silkeborg Lærerforening.

Silkeborg Lærerforening støtter og rådgiver lærere, der er ansat som vejledere ved UU-Silkeborg, når det gælder løn, ansættelsesforhold, arbejdsmiljø mv.

Støtten tilbydes bl.a. gennem den individuelle sagsbehandling, der gives, når medlemmer henvender sig direkte til Silkeborg Lærerforening om f.eks. barsel eller tiltrædelse og fratrædelse til og fra et job som vejleder.

Silkeborg Lærerforening er også repræsenteret af en tillidsrepræsentant ved UU-Silkeborg, der har mulighed for at forhandle lokale spørgsmål og aftale vilkår for de vejledere tillidsrepræsentanten repræsenterer.

Silkeborg Lærerforening forhandler løn og lokale løntillæg på vegne af medlemmerne ved UU-Silkeborg. Lønforhandlingerne bygger på den centrale overenskomst for lærere m.fl. ansat i folkeskolen, hvor protokollat 3 omhandler læreruddannede beskæftiget med vejledning om valg af uddannelse og erhverv.

Som lokalkreds af Danmarks Lærerforening sørger Silkeborg Lærerforening for uddannelse af tillidsrepræsentanter ved UU-Silkeborg. Foreningen tilbyder netværk og efteruddannelse af tillidsrepræsentanter for derved at dele og fastholde ekspertise og erfaringer fra vejledningsområdet.