Særligt for Fraktion 4

Program for Fraktion 4's aktiviteter

Fraktion 4's aktivitetsprogram

Hvert halvår udsender udvalget et program via mail til alle medlemmer af fraktion 4, hvor de forskellige aktiviteter, tilmeldingsfrister etc. nøjere beskrives.

Programmet indeholder følgende tilbud:

Så syng da.

Se - lyt - oplev.

Julefrokost.

Du kan læse mere om tilbuddene i efterårets program, der kan findes i sideboksen.

Tilmelding foregår ved at sende en mail til Kim Overbye.

Mailadressen til Kim Overbye er: kim.overbye@skolekom.dk
 
Tilmeldingsfristerne fremgår af programmet
 
Vi håber, at du vil gøre brug af tilbuddet, og vi glæder os til at møde dig.
 
Hyggeligt samvær er ikke det værste, vi har.
 
Venlig hilsen Fraktion 4 udvalget 2018

Efterårsprogram 2018