Medlem Kurser og aktiviteter

Organisationsuddannelsen

Organisationsuddannelsen for tillidsvalgte i Danmarks Lærerforening er lærerforeningens uddannelsestilbud for nyvalgte tillidsrepræsentanter, kredsstyrelsemedlemmer osv.

Organisationsuddannelsen er for alle, der bliver valgt til et tillidshverv i foreningen. Den består af:

  • TR-uddannelse – 4 moduler à 3 dage i et tæt samarbejde med din lokale kreds
  • Politisk Lederuddannelse – 1 modul for kredsstyrelsesmedlemmer og kredskasserer samt et længere forløb for formænd. Uddannelsen tilbydes i lige år.

TR-uddannelsen 

TR-uddannelsen tilbydes alle nyvalgte tillidsrepræsentanter. Du er sammen med de samme deltagere og undervisere på hele uddannelsen, så I kommer til at kende hinanden rigtig godt. På hvert modul vil der også være en eftermiddag med et fagligt og politisk tema, hvor du vil møde et hovedstyrelsesmedlem. Der er 2 undervisere på hvert hold – en konsulent fra Danmarks Lærerforening og en konsulent/ kredsstyrelsesmedlem fra en af foreningens kredse. Derudover vil der i forbindelse med enkelte temaer også deltage andre konsulenter fra foreningen.

Der er et særligt hold – ORG-10 – for dig, der IKKE er ansat i folkeskolen. Dette hold følger i store træk det samme indhold som på de øvrige hold. Der vil dog blive lagt mere vægt på de særlige forhold, der gør sig gældende for de enkelte grupper.

De øvrige hold er for TR’er, der er ansat i folkeskolen. Bemærk, at du godt kan være ansat i folkeskolen, selvom du er på en specialskole og skal derfor tilmelde dig disse hold.

Hvis I er flere nyvalgte TR’er i samme kreds, opfordrer vi jer til at søge det samme hold. I kan få meget glæde af hinanden både undervejs på uddannelsen og efter uddannelsen. Vi kan imidlertid ikke garantere, at I kommer på samme hold, men vi vil bestræbe os på det. Det er mest hensigtsmæssigt for dynamikken på holdet, hvis der ikke deltager flere end 5-6 fra samme kreds.

Hvis du vælges til kredsstyrelsen uden at have været TR, bør du også tilmelde dig TR-uddannelsen.

Hvis du har været TR tidligere, så drøft med din kreds, hvorvidt du bør deltage igen. Som tommelfingerregel er det en god ide at tage uddannelsen igen, hvis det er mere end 10 år siden, du sidst var TR.

Uddannelsen holdes på foreningens egne ejendomme. De ligger alle meget naturskønt og har gode undervisningsforhold.

Der kan findes flere oplysninger om foreningens organisationsuddannelse på DLF’s hjemmeside – se sideboks.

Organisationsuddannelsen