Medlem Kurser og aktiviteter

Arbejdsmiljørepræsentanter

Arbejdsmiljøuddannelsen for en nyvalgt AMR er vigtig og lovpligtig

Arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter skal have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljø-uddannelse senest 3 måneder efter, at de er udpeget eller valgt som henholdsvis arbejdsleder eller arbejdsmiljørepræsentant.

Kurset afvikles på 2 + 2 dage. Mellem første og anden kursusdel vil der være en periode på 3 -5 uger. I denne periode skal der som et led i uddannelsen gennemføres en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med opgaver i arbejdsmiljøgruppens egen organisation.

Tilmelding til Silkeborg Kommunes arbejdsmiljøuddannelse sker via Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter. Se sideboks.

 

Kurser

Du har ret til at deltage i kurser 1½ dag hvert år.

Det kan være kurser udbudt af Silkeborg Kommunes Uddannelsesafdeling (SKU, se link ovenover), de årlige stormøder arrangeret af HovedMED eller af OmrådeMED eller af andre kursusudbydere, hvis indholdet er relevant.

DLF har hvert efterår et introkursus for nyvalgte AMR, hvor fokus er på problemstillinger inden for undervisningsområdet. Det kan meget anbefales at deltage i dette.

Derudover afholder Silkeborg Lærerforening et antal uformelle netværksmøder for AMR, der er medlemmer af DLF. Efter aftale er disse møder en del af tilstedeværelsestiden.

Silkeborg Kommunes uddannelsescenter