Medlem Kurser og aktiviteter

Kurser i Danmarks Lærerforening

Danmarks Lærerforenings udbyder hvert halve år et uddannelses– og kursustilbud til foreningens tillids- og organisationsvalgte.

Hovedstyrelsen har vedtaget en overordnet politisk målsætning for foreningens kursus- og uddannelsesvirksomhed. Målsætningen revideres hvert andet år. Indenfor rammerne af denne målsætning – og på grundlag af den indhentede viden om kompetenceudviklingsbehov – udvikles og iværksættes foreningens konkrete kursustilbud.

Foreningens kursus- og uddannelsesvirksomhed skal medvirke til, at foreningen kan få gennemført sine mål. En handlekraftig forening forudsætter, at medlemmer og tillidsvalgte tænker med, bakker op og selv deltager aktivt.

Foreningens kurser og uddannelser klæder dig på til at være med samtidig med at de bidrager til at fastholde foreningens fælles værdigrundlag og medvirker til at kitte foreningens niveauer sammen.