Medlem Kurser og aktiviteter

Kredsens TR-kurser

Kurser for tillidsrepræsentanter i 2019

Silkeborg Lærerforening arrangerer hvert år kurser for tillidsrepræsentanterne. Hvert forår arrangeres et kursus i samarbejde med de østjyske lærerkredse i regionmidt i Kredssamarbejde Østjylland. (KS-Ø).

Hvert efterår arrangeres et lokalt TR-kursus i sambejde med Skanderborg-Odder Lærerkreds

KSØ- kurset

Skarrildhus april 2019:

Kender du typen - folkeskolen/folkeskolelæreren? v/ Flemming Møldrup.

”Dannelses-dimensionen i skolen, Hvad er dannelse? Hvordan skal vi forstå forholdet mellem dannelse og læring og hvordan kan man arbejde med dannelse i pædagogisk praksis?” v/Niels Tange.

”Formål og frihed i folkeskolen – giv plads til læringsglemsel” v/ Lene Tanggaard.

Lokal TR-kursus

Studietur til Bruxelles, september 2019.