Medlem Kurser og aktiviteter

Kredsens TR-kurser

Kurser for tillidsrepræsentanter

Silkeborg Lærerforening arrangerer hvert år kurser for tillidsrepræsentanterne. Hvert forår arrangeres et kursus i samarbejde med de østjyske lærerkredse i Kredssamarbejde Østjylland. (KS-Ø).

Hvert efterår arrangeres et lokalt TR-kursus i sambejde med Skanderborg-Odder Lærerkreds