Silkeborg Lærerforening Samarbejdspartnere

Silkeborg Kommune

Silkeborg Kommune er i mange sammenhænge en samarbejdspartner for Silkeborg Lærerforening.

Silkeborg Lærerforening samarbejder med Silkeborg Kommune i de forskellige led i MED-systemet.

Indholdet af arbejdet i MED-systemet arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

MED-Systemet:

I Silkeborg Kommune består MED-systemet af tre led.

Hoved-MED - Hvor Silkeborg Lærerforening er repræsenteret af lærernes fælles tillidsrepræsentant - Formand Niels Jørgen Jensen.

Område-MED-Skole - Her sidder Silkeborg Lærerforening på næstformandsposten i form af fælles tillidsrepræsentant Niels Jørgen Jensen, og arbejdsmiljørepræsentant Else Marie Tiedemann samt tillidsrepræsentanterne Henrik Steffens, Thomas Lund Jørgensen og jan Axelsen.

Lokal-MED - Det lokale MED-Udvalg på den enkelte skole, hvor den lokale tillidsrepræsentant sammen med andre lærerrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanten samarbejder om retningslinjer for lærerarbejdet med den lokale skoleleder.

Den lokale MED-aftale kan findes i sideboksen.

Lærer- og Ledelsesarbejde i forandring:

Silkeborg Lærerforening har i mange år samarbejdet med Skoleafdelingen om udviklingen af Silkeborg Kommunale skolevæsen igennem projektet Lærer og ledelsesarbejde i forandring.

Det ekstraordinære fokus på lærernes arbejdstid, der kulminerede med konflikten i april 2013, startede allerede i 2011. KL inviterede kommunerne til et partnerskab om undersøgelse af effektiv brug af lærernes arbejdstid. 

Børne- og Ungeudvalget besluttede i april 2012, at Silkeborg Kommune ikke skulle deltage i KLs partnerskab om effektiv brug af lærernes arbejdstid.

Udvalget ønskede i stedet, at skolechefen undersøgte muligheden for udviklingen af lærernes professionelle tilgang til lærerarbejdet i dialog med relevante parter (Dlf, Skolelederforeningen og KL).

Silkeborg Kommune indgik derfor et  " Partnerskab"  med Silkeborg Lærerforening  og gik dermed en anden vej end KL. Med Søren Kristensens ord:

 "Når man skal have god gedigen undervisning, så kræver det engagerede lærere, …..vel og mærke funderet i lærernes egen lyst til at se på, hvordan trivslen kan øges og arbejdssituationen forbedres. Det er udvikling, når det kommer fra dem, der har fingrene nede i dejen.”

Tankerne blev til  projekt ” Lærer– og ledelsesarbejde i forandring”.

Visionen for projektet var fra projektets start at etablere et fælles samarbejde mellem alle folkeskolens interessenter, – der på tværs af organisationer – understøttede lærere og ledere i at arbejde professionelt med opgaven at udvikle en folkeskole. 

Dette har gennem årene været basis. Ville det være muligt at gå "lærerprofessionsvejen", som modsætning til ”lønmodtager vejen”, og hvordan det ville være muligt stadig at sætte fokus på pædagogisk ledelse af folkeskolen i stedet for administrativ ledelse på skolerne.

Projekt ”Lærer og ledelsesarbejde i forandring”, banede vejen for en lokal aftale mellem Silkeborg Lærerforening og Silkeborg Kommune, da fokus hele tiden har været rammer for den professionelle lærer og leders arbejde.

Kommunen valgte at gå en anden vej end KL sammen med Silkeborg Lærerforening, og projekt ”Lærer og ledelsesarbejde i forandring” har på denne måde skabt en win-win situation for os alle i Silkeborg kommunale skolevæsen.

Projektet er fortsat, men med andre udgangspunkter. Der er stadig behov for at sætte fokus på  lærer- og ledelsesarbejde.

På nuværende tidspunkt er der et fokus på efter-videreuddannelse af lærere. Kompetenceløft for lærere, der skal have flere linjefagskompetencer, har været og er et omdiskuteret fokuspunkt i Silkeborg Lærerforenings samarbejde med Silkeborg Kommune.

Et samarbejde der er resulteret i en lokal aftale om læreres arbejdstid, når de deltager i kompeteløftet og tager linjefagseksamen på læreruddannelsen i Silkeborg.