Silkeborg Lærerforening Samarbejdspartnere

Kredssamarbejdet Østjylland

Kredssamarbejde Østjylland (KSØ).

Silkeborg Lærerforening er en del af det forpligtende kredssamarbejde i Østjylland (KSØ). KSØ er et samarbejde mellem de forskellige lærerkredse i østjylland. Silkeborg Lærerforening samarbejder her med de lokale lærerforeninger fra Djursland, Randers, Favrskov, Aarhus, Skanderborg, Horsens og Hedensted.

Samarbejdet i netværket har det formål at bidrage positivt til kredsenes arbejde både i kommuner og i region bl.a. gennem erfaringsudveksling og politikskabende debat.

Temaerne i den faglige og pædagogiske erfaringsudveksling omfatter både interne foreningspolitiske forhold og eksterne forhold, der har betydning for kredsenes daglige arbejde.

Arbejdsoverskrifterne i KSØ har i år bl.a. været:

Overenskomst 2015.

Kommunernes økonomi.

Beskæftigelsessituationen og afskedigelser

Løntilskudsjob og jobrotation.

Arbejdstidsaftaler.

Arbejdsmiljø.

Skolereform.

Specialundervisning og inklusion

Aldersintegreret undervisning.

Rullende skolestart.

Samarbejde med BUPL og andre organisationer.

Kongresforberedelse.

Valg til hovedstyrelsen

Kursussamarbejde for TR og AMR.

Nordisk konference