Silkeborg Lærerforening Samarbejdspartnere

Fagligt Fællesskab

Fagligt Fællesskab en forening af faglige organisationer i Silkeborg

Fagligt Fællesskab er en forening af faglige organisationer, der repræsenterer de ansatte i Silkeborg Kommune. Silkeborg Lærerforening repræsenterer på den måde lærerne i Fagligt Fællesskab.

Fagligt Fællesskab blev formelt dannet den 18. august 2011, og har de sidste år været en afgørende faktor ved indgåelsen af forskellige aftaler med Silkeborg Kommune.

Målet med fællesskabet er at forbedre arbejdsforholdene og arbejdsmiljøet for de ansatte i Silkeborg Kommune. På trods af at de ansatte i kommunen har meget forskellige job, har de meget lige vilkår, når det gælder et presset arbejdsmiljø, hvor færre ansatte oplever et opskruet arbejdstempo med stadig flere opgaver til den enkelte.

Målet med Fagligt fællesskab er derfor, at de faglige organisationer gennem dialog med politikerne skal stå samlet og stærkere i bestræbelserne på at skabe et bedre arbejdsmiljø og i fællesskab kæmpe imod flere nedskæringer og besparelser i Silkeborg Kommune.

Gennem samarbejdet i Fagligt fællesskab er følgende aftaler med Silkeborg Kommune indgået:

Lokal MED-aftale

Aftale om retningslinjer for brug af frivillige i Silkeborg Kommune.

Aftaler om brugen af løntilskudsjob, nyttejob, mikro-fleksjob på de kommunale arbejdspladser.

Aftaler om arbejdstid til TR, når en tillidsrepræsentant dækker flere matrikler.

Forretningsudvalget i Fagligt Fællesskab mødes jævntligt og på møderne er der ofte en direkte kontakt til byrådspolitikere bl.a. ved invitation af borgmester Steen Vindum og repræsentanter fra politiske partier.

Traditionelt afholder Fagligt Fællesskab en offentlig budgethøring i forbindelse med det årlige repræsentantskabsmøde med invitation af økonomiudvalgets kommunalpolitikere.

Fagligt Fællesskab afholder desuden en nytårskur – et dialogmøde for kommunens tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og borgmester Steen Vindum.