Klasselærer

Uddrag af et nyhedsbrev: 

Klasselærerbegrebet er stadig en del af en kommende folkeskolelov. I lovforslaget § 18 Stk. 5 står der følgende:” Skolens undervisende personale samarbejder med eleverne om løsning af særlige opgaver i forhold til klassen. Opgaven som klasselærer skal varetages af en af klassens lærere eller uddelegeres til flere af klassens lærere eller pædagoger, der er tilknyttet klassen.” 

 

Det er kun læreren, der kan påtage sig hele opgaven. På baggrund af systematiske undersøgelser fremstilles det ofte populært sådan, at det, der har afgørende betydning for elevernes læring, er, at læreren besidder relationskompetencer, kompetencer for klasserumsledelse og didaktiske kompetencer. At læreren har afgørende betydning for elevernes udbytte af undervisningen, skyldes at læreren besidder alle tre kompetencer samtidig og løser problemstillinger dagligt ud fra den samlede kompetence som lærer.

Læs hele nyhedsbrevet i linket til højre. 

 

Klasselærer