Undervisning

Skolereform

I august 2014 trådte en ny skolereform i kraft. 

En forudsætning for reformen var, at lærerne skulle undervise i gennemsnit 2 klokketimer mere om ugen.

Desuden kom der en række nye tiltag som bl.a. understøttende undervisning og bevægelse.