Politik Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? 2018

Hvad Skal Vi Med Skolen 2018
Kom og deltag i debatten med Thomas Blachman og Alexander Von Oettingen om kreativitet i folkeskolen. Gitte Hansen, journalist fra DR styrer debatten, som foregår fredag den 28. september kl. 15.00 - 16.30 i Campushuset, Torvet.

Hvad skal vi med skolen? 
Kreativitet på skemaet? - en debat mellem Thomas Blachman og Alexander Von Oettingen. 

I samarbejde med den lokale skolelederforening i Silkeborg og Skoletjenesten KK 44 arrangerer Silkeborg Lærerforening konferencen igen "Hvad skal vi med skolen?".

Formålet med konferencen er at fastholde og videreudvikle den vigtige debat om skolen og skolens indhold. I år som en del af arrangementet Folkemøde i Silkeborg, hvis formål er at skabe debat om Silkeborg som et godt sted at leve med demokrati og dialog.

Årets ”Hvad skal vi med skolen” arrangement udspringer af en debat mellem Thomas Blachman og Alexander Von Oettingen, om hvordan skolen kan være kreativ og til hvilken nytte.
Skolen spiller som institution en central rolle i samfundet, hvorfor det også er vigtigt at debattere, hvad det er for en skole vi ønsker.
Hvad skal være det centrale?
Hvad er idealet for den skole, vi ønsker i Silkeborg og i det danske samfund?

Ingen kan være uenige i, at skolens undervisning skal være præget af læring og trivsel. Det er vigtigt, at børn lærer og trives, men det ensidige fokus på basale faglige færdigheder, der har præget udviklingen gennem de sidste 10 år - sikret ved hjælp af standardiserede nationale test - bør aldrig overskygge det, der gør undervisningen spændende og kreativ. Det der gør, at børnene glæder sig til at gå i skole, det, der vækker interesse for noget, som eleverne vil være optaget af resten af deres liv, og som vil hjælpe dem som mennesker den dag, deres liv kører af sporet. 

Efter år med foragt for rundkredspædagogik og med målstyret undervisning, er de fleste nu igen ved at nå til det synspunkt, at skolen ikke kun handler om præstationer, karakterer og resultater. Skolen indhold skal altid balanceres, så børnene oplever en skole, hvor de trives, fyldes med selvværd og tillid til sig selv og andre gennem dannende og kreative undervisningsprocesser. 

• Hvordan ser vi kreativiteten i undervisningsfagene og i skolen i dag? 
• Har vores syn på kreativitet ændret sig gennem årene og skal kreativitet i skolen i dag spille en anden rolle end tidligere? 
• Skolen skal være kreativ, innovativ og entreprenant, men er skolen nu også det, hvis denne proces bliver alt for nyttefikseret frem for at brede mulighederne for børnene ud?
• Hvad skal vi med skolen? Og hvordan kan vi være med til at sikre en kreativ udvikling skolen i fremtiden? 

Kom og deltag i debatten.
Det er et offentligt arrangement.

 

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Jensen og Trine Falck Steen

Silkeborg Lærerforening

 

Se programmet her: 

https://samskabelse.silkeborgkommune.dk/Folkemoedet-Silkeborg/Program-for-Folkemoedet-i-Silkeborg