Politik Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? 2017

Img 3178
Vi vil gerne invitere dig til en debataften med overskriften - Hvad skal vi med skolen? Se invitationen i sideboksen.

Vi fortsætter samtalen om skolen, og inviterer jer derfor til endnu et offentligt debatmøde med overskriften ”Hvad skal vi med skolen?” onsdag den 20. september kl. 19.00 – 21.30 på VIA University College, læreruddannelsen (se vedhæftet program).

I en tid hvor fokus har været på målstyring, fælles mål, nationale test og PISA, har lyset kun peget på dette. Der har været en tendens til, at hvis det ikke kunne vejes og måles, havde det ingen værdi. Men folkeskolens formål er langet mere end, at vi skal blive gode til at regne og skrive samt at evaluere snævre faglige mål. Folkeskolen skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling samt forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Men når fokus er på det målbare, og når lærerens arbejde kraftigt styres i denne retning, hvordan får lærerne så skabt muligheden for og tiden og rummet til at arbejde bredt med de ovenfor beskrevne dannelsesmål?

Folkeskolen skal give eleverne lyst til at lære mere, så de ønsker at videreuddanne sig. Uddannelse er omdrejningspunktet i det danske samfund, og det lever vi af. Men kan fokus lande for meget på ”det, der kommer”, så skolens mister værdien i sig selv? Er det hensigtsmæssigt, at folkeskolens formål ændrer sig, når arbejdsmarkedets krav ændrer sig? Eller er der noget, som er gyldigt uanset, om, vi som nu, mangler unge på erhvervsuddannelserne eller måske kommer til det på universiteterne?

Vi mener, at folkeskolen er en helt naturlig del af at skabe en sammenhængskraft i vores samfund. Her møder alle alle, og det er helt afgørende for en forståelse og indsigt i hinanden som mennesker med vidt forskellige baggrunde uanset om disse forskelligheder bunder i uddannelse, religion, politiske holdninger osv.

Men sammenhængskraften udfordres af, at der er flere og flere, der vælger en anden skoleform, og at det ofte er bestemte grupper, der gør det. De veluddannede, familier med mange personlige eller økonomiske ressourcer, andre af religiøse grunde og andre ideologiske grunde. Det betyder pludseligt, at alle ikke møder alle, og forståelsen for hinandens forskelligheder sættes på prøve. Hvordan fastholder vi sammenhængskraften i Danmark, i Silkeborg og hvilke udfordringer kan et møde mellem ”alle” imødegå?

I lyset af et kommunalvalg lige om hjørnet har vi inviteret den nuværende borgmester, Steen Vindum samt borgmesterkandidat, Søren Kristensen. Desuden har vi inviteret Simon Axø, forstander på Testrup Højskole samt en række repræsentanter fra lærerne, skolelederne, forældrene, eleverne og erhvervslivet.

Vi ønsker at forpligte politikerne og hinanden på at fortsætte samtalen om skolen, og derfor håber vi, at I har lyst til at være med til det, og at I vil møde op denne aften.

 

Med venlig hilsen

Niels Jørgen Jensen og Trine Falck Steen, Silkeborg Lærerforening

 

Hvad skal vi med skolen? 2017