Dit job Ferie

Ferie for nyansatte

Hvis du er nyuddannet eller nyansat i forbindelse med stillingsskift er der særlige forhold du skal være opmærksom på.

Nyuddannet

Sommerferie 2020 er særlig fordi vi 1. september overgår til en ny ferielov, som betyder, at vi fremover optjener ferie og har ret til at afholde ferie på samme tid.

Damarks Lærerforening har lavet en folder, der forklarer, hvordan nyuddannede skal forholde sig. Den kan I finde i sideboksen. 

Her står der bl.a. at hvis man er ansat pr. 1/8 2019 har man optjente 2,08 feriedag, som skal bruges i sommeren 2020. Desuden kan man søge feriefonden om op til 8 feriedage, så man har 10 feriedage. Det kan man søge på borger.dk

I de resterende dage kan man søge om dagpenge ved kollektiv ferielukning ved DLF/A.

Det nye er, at hvis regeringen vælger at frigive nogle uger af de indefrosset ferieuger, kan det have betydning for nyuddannede og deres mulighed for at søge om dagpenge ved kollektiv ferielukket. Derfor vil vi anbefale nyuddannede at kontakte DLF/A for rådgivning.

 

Hvis du har skiftet arbejde til Silkeborg Kommune, vil du have noget ferie med fra din tidligere arbejdsgiver, som du kan søge om at få udbetalt på borger.dk

Ferie 2020