Silkeborg Lærerforening Organisationen

Tovholderliste

Faste udvalg under kredsstyrelsen

Styringsgruppe:

Niels Jørgen Jensen

Trine Falck Steen

Morten Dalsgaard 

 

Kursusudvalg, lokalkredskursus:

Trine Falck Steen, tovholder

Thomas Lund Jørgensen

Charlotte Studtmund 

 

Kursusudvalg, medlemskursus:

Trine Falck Steen

+ 1 person fra Herningegnens Lærerforening

 

Pædagogisk udvalg:

Morten Dalsgaard, tovholder

 

Budgetinformation:

Niels Jørgen Jensen

Morten Dalsgaard Jensen

 

Arbejdsmiljøudvalg:

Else Marie Tiedemann, tovholder

Thomas Lund Jørgensen