Valgmøder i forbindelse med næstformandsvalg i DLF

Der skal vælges en ny næstformand i Danmarks Lærerforening. Vores nuværende næstformand Dorte Lange genopstiller ikke, og vores kredsformand Niels Jørgen Jensen stiller op.

Det gør Regitze Flannov også, som også er en del af Hovedstyrelsen, så derfor er der et valg.
Som medlem kan man deltage på valgmøder, hvor man har mulighed for at lytte til de to kandidater og gå i dialog med dem.
Oversigten over valgmøderne er i sideboksen.

 

Læs desuden Niels Jørgens valgoplæg her:

Niels Jørgen Jensen

Oversigt over valgmøder

Emner

Målgruppe