Ferie 2022

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Silkeborg Kommune, er der i 2022 kollektivt ferielukket fra og med mandag den 4. juli til og med fredag den 29. juli.

Fra 1. september 2020 er vi overgået til ”nye ferieregler”. Det betyder, at der i en 12 måneders periode (1. september – 31. august) optjenes 25 dages ferie. Der optjenes med 1/12 pr. måneds ansættelse. Ferie skal som hovedregel være optjent, før den kan afvikles.

Ved kollektiv ferielukning er der dog særlige regler.

For lærere og børnehaveklasseledere ansat ved folkeskolerne i Silkeborg Kommune, er der kollektivt ferielukket i uge 7 2022 samt ugerne 27, 28, 29 og 30 i juli måned. Sommerferien begynder således mandag den 4. juli 2022.

På grund af ”de nye ferieregler” og den kollektive ferieluknings placering er den fulde ferie ikke optjent i juli måned 2022.

Hvis du har været uafbrudt beskæftiget i kommunen hele det foregående ferieår (1. september 2020 – 31. august 2021) og frem til ferielukningen, vil kommunen give ferie på forskud og efterfølgende modregne i den ferie, der optjenes. Denne løsning vil således finde sted for langt flertallet af de fastansatte lærere. Vær evt. opmærksom på, at hvis der sker fratrædelse inden forskudsferien er optjent, vil der ske modregning i din løn (typisk ved fratræden ved udgangen af juli).

Hvis du ikke har været uafbrudt beskæftiget i kommunen hele det foregående ferieår (1. september 2020 – 31. august 2021) og frem til ferielukningen, vil du få et løntræk for hele eller dele af de 20 dages ferie i juli 2022.

Du kan have forskellige muligheder for at få økonomiske ydelser for de dage, som kommunen trækker dig i løn for.

Vær opmærksom på, at kombinationer af nedenstående muligheder kan være relevant:

  • Feriepenge fra anden arbejdsgiver -> kontakt tidligere arbejdsgiver og/eller tjek din saldo på borger.dk
  • Feriedagpenge -> kontakt A-kassen
  • Arbejdsløshedsdagpenge -> kontakt A-kassen og jobnet.dk
  • At få feriebetalingen udbetalt, så snart den er optjent
  • Aftale med arbejdsgiver om anvendelse af forskudsferie (der vil så ikke ske løntræk for de dage, hvor der anvendes forskudsferie).

Vi anbefaler, at du får klarhed over ferieforhold og de økonomiske ydelser under denne, inden ferien påbegyndes.

 

Hvis du bliver syg før eller under ferien, kan du finde information på SIKO og du kan læse om det her:

 Sygdom før/under ferie

Emner

Målgruppe