Generalforsamling vedtog kontingentstigning

På mandagens generalforsamling blev der vedtaget en kontingentstigning for fraktion 1 og fraktion 2. Fraktionerne dækker over lærere og børnehaveklasseledere.

Hidtil har kontingentet til Silkeborg Lærerforening lydt på 425,- om måneden. Fra den 1. april 2021 stiger kontingentet med 18,- om måneden. Den nye sats lyder derfor på 443,- kroner om måneden.
Lige som hidtil opkræves kontingentet kvartalsvis forud.
Normalt ville I blive opkrævet for månederne april, maj og juni i slutningen af marts måned. Rent teknisk er kontingentstigningen vedtaget for tæt på betalingsdatoen i forhold til PBS. Derfor opkræves I først kontingentet i slutningen af april måned. Udskydelsen er alene af teknisk karakter.

Fraktion 4, pensionisterne, kan også se frem til en stigning. Denne bliver på 24,- årligt og får virkning fra 1. januar 2022.

Kredsstyrelsen

Emner

Målgruppe