Generalforsamling 2020 AFLYST

Kære medlemmer af Silkeborg Lærerforening

Efter grundige overvejelser har kredsstyrelsen på et ekstraordinært kredsstyrelsesmøde valgt at aflyse generalforsamlingen fredag den 13. marts.

Som fagforening kan vi ikke forsvare, hvis ét af vores arrangementer udsætter dig og dine omgivelser for fare og en øget risiko for spredning af COVID-19. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man for arrangementer med under 1.000 deltagere vurderer smitterisikoen for det konkrete arrangement, og da vi vil være lærere fra alle skolerne i Silkeborg sådan en aften, ønsker vi ikke at tage den risiko, og derfor udskyder vi generalforsamlingen indtil videre. Dette er begrundet i bestræbelserne på at begrænse spredningen af COVID-19 mest muligt både lokalt og nationalt.

Som fagforening har vi en særlig rolle i at udvise samfundssind og lægge et forsigtighedsprincip ned over beslutninger, der vedrører din og vores fælles sikkerhed. Vores adfærd og ansvar er afgørende for, at strategien med at inddæmme virussen har den ønskede effekt.

Generalforsamlingen vil blive genindkaldt, så snart det vurderes forsvarligt. Beslutninger, der skal træffes på generalforsamlingen, herunder vedtagelse af kredskontingent, regnskab samt valg af kongresdelegerede og kredsstyrelsesmedlemmer, vil blive behandlet på generalforsamlingen, når den genindkaldes.

Udskydelsen betyder, at de, der varetager valgte poster i kredsen i dag, er valgt frem til, at der har fundet et nyvalg sted.

 

Vi beklager aflysningen meget, for vi havde glædet os meget til at se jer.

 

 

På kredsstyrelsens vegne

Niels Jørgen Jensen, kredsformand

Emner

Målgruppe