Kontinget

Hvad betaler man i kontingent i kreds 132?

Kontingent pr 1. august 2017 i kreds 132

Fraktion kreds DLF i alt
1-2 212 kr 213kr 425 kr
4 14 kr   71 kr   85 kr
6 42 kr   94 kr 136 kr

 

Betaling af kontingent:

Fraktion 1 + 2 (lærere og børnehaveklasseledere): 

Kontingentet opkræves via Hovedforeningen hver kvartal. 1./1. 1./4. 1./7. og 1./10.


Fraktion 4 (efterlønsmodtagere/ pensionister):

Opkræves via Hovedforeningen 1 gang årligt med forfald 1. januar.

Fraktion 6 (særlige medlemmer):

Opkræves via Hovedforeningen (samme betalingsform som ved fraktion 1 + 2).

  

Vær opmærksom på, at under barselsorlovens dagpengeperiode, tjenestefrihed uden løn, ledighed m.m. kan der søges om kontingentnedsættelse.                                                                           

Ved overgang til pension skal man rette henvendelse til kredskontoret med henblik på at blive overflyttet til fraktion 4.