Suppleringsvalg til Hovedstyrelsen 2021

Mellem den 1.-10. marts 2021 gennemføres der suppleringsvalg til Hovedstyrelsen, da et hovedstyrelsesmedlem har valgt at stoppe og hverken 1. eller 2. suppleant har ønsket at indtræde.

Der er fire kanididater til valget, der kandiderer om den ene plads, der er blevet ledig i hovedstyrelsen.

De fire er:

Janne Riise Hansen

Pia Henriksen

Lars Buur Holmboe

Pia Jessen

I kan læse det materale, som vi har modtaget af de forskellige kandidater i sideboksen.

Desuden vil der blive bragt en præsentationen af kandidaterne i medlemsbladet Folkeskolen, der udkommer den 25. februar 2021.

Valggruppe og stemmeberettigede
Den ledige plads i hovedstyrelsen vedrører valggruppe I, som omfatter medlemsgrupperne:

  • Fraktion 1 Lærere, konsulenter uden ledelsesfunktioner med flere
  • Fraktion 2 Børnehaveklasseledere
  • Fraktion 3 De ledere, der ikke er medlemmer af skolelederforeningen

Valgbare og stemmeberettigede er medlemmer omfattet af valggruppe I.

Stemmeberettigede medlemmer råder over én stemme ved valget.

Afstemningen
Der åbnes for afstemningen 1. marts kl. 9.00, og der kan stemmes i perioden 1.-10. marts 2021. Afstemningen afsluttes i henhold til vedtægternes § 28, stk. 3 10. marts kl. 16.00.

Som stemmeberettiget vil man modtage en mail, umiddelbart inden valget går i gang med link til stemmesedlen. Mailen sendes til den mailadresse, medlemmerne har registreret i DLF’s medlemssystem.

NemID
Medlemmer, der mod forventning ikke modtager mailen - eller oplever andre problemer med afstemningen - har mulighed for at afgive deres stemme via Danmarks Lærerforenings hjemmeside med NemID. NemID-løsningen er tilgængelig fra 1. marts kl. 9.00.

Når valget går i gang, vil det ligesom ved tidligere valg være muligt at følge stemmeprocenten både på landsplan og lokalt via valgbarometeret, som bliver tilgængelig på dlf.org.

Det forventes, at resultatet af valget kan offentliggøres på foreningens hjemmeside kort efter afslutningen af valghandlingen 10. marts 2021.

 

Vi vil opfordre alle til at stemme!