Silkeborgaftalen - film

I samarbejde med Silkeborg Kommune har Silkeborg Lærerforening som led i Ny Starts samarbejdet fået udarbejdet en lille film, der understreger vigtigheden af at have en arbejdstidsaftale.

Filmen beskriver en arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere som noget grundlæggende. Når aftalen er der og gør det den skal, så gør den det muligt for lærerne og børnehaveklasseledere at yde deres bedste, så de kan leve op til folkeskolens formål og understøtte eleverne læringslyst og handlekraft. Filmen sætter desuden fokus på Folkeskolens formål som skolens kerneydelse og på professionel kapital, som noget der udvikles løbende, professionelle fællesskaber med streg under fællesskaber, som noget der kræver arbejdstidsaftaler for at skabe den rette organisering og tilrettelæggelse.

Filmen giver desuden Silkeborglærere og -børnehaveklasseledere viden om og en visuel forståelse af deres egne arbejdstidsforhold. Dette er f.eks. særligt vigtigt, når der ansættes nye lærere og børnehaveklasseledere i Silkeborg Kommune.

 

Se filmen via linket i sideboksen.

Silkeborgaftalen - film

Emner

Målgruppe