Budgetinformation Silkeborg Kommune

Silkeborg Læreforening har i lighed med tidligere år udarbejdet en Budgetinformation for Budget 2018 på skoleområdet. Budgetinformationen indeholder analyser af udvalgte områder samt foreningens kommentarer. Dette er Silkeborg Lærerforenings indlæg i budgetdebatten

Vi vil fremhæve følgende:

I Silkeborg har vi en god ramme for lærernes arbejde med Silkeborgaftalen. Men Silkeborgaftalen sikrer ikke resursetildelingen til skolerne i kommunen.

Analyse af årene 2008 til 2017 viser, at elevernes undervisningstimetal og skolens aktivitetsniveau er steget med mellem 25 og 30 %, mens den økonomiske tildeling reguleret for pris- og lønstigninger blot er steget 0,8 % i samme periode.

Silkeborg Kommune opererer igen i budgetforslaget med en negativ vækst på skoleområdet og dermed et lavere serviceniveau. Der skal spares 4 millioner på undervisningen og 2 millioner på undervisningsmaterialer.

Vi ved, at lærerne er pressede til grænsen. Der er flere opgaver, der stoppes ind i en mindre øko-nomisk ramme i budget 2018, og vi er meget nervøse for resultatet af denne udvikling.

 

Læs budgetinformationen i sideboksen. 

Budgetinformation 2018

Budgetinformation 2017

Budgetinformation 2016