Budgetinformation Silkeborg Kommune

Silkeborg Læreforening har i lighed med tidligere år udarbejdet en Budgetinformation for Budget 2019 på skoleområdet. Budgetinformationen indeholder analyser af udvalgte områder samt foreningens kommentarer.

Vi vil fremhæve følgende:

 

Lærerne er pressede af et højt undervisningstimetal og har ikke mulighed for at samarbejde, reflektere og forberede undervisningen. Derfor ser vi allerede nu et fald i elevernes udbytte af undervisningen jf. Skoleafdelingens kvalitetsrapport.

 

Løftet fra konstitueringsaftalen ser lovende ud og Silkeborg Lærerforening ser frem til at midlerne bliver tilført skoleområdet. Der er brug for dem!

Borgmesteren har nu lovet 20 millioner til skoleområdet i år, men når vi samtidig skal finde midler til ekstra udgifter for 15,5 millioner, så fører det ikke til et reelt løft af skolernes økonomi til gavn for eleverne.  Vi vil derfor stadig være langt fra konstitueringsaftalens mål.

 

Læs budgetinformationen i sideboksen. 

Budgetinformation 2019

Budgetinformation 2018

Budgetinformation 2017

Budgetinformation 2016