Fasthold fokus på folkeskolen

Debatindlæg i Midtjyllands Avis af Niels Jørgen Jensen, formand for Silkeborg Lærerforening. I fredags var 150 lærere samlet til Silkeborg Lærerforenings generalforsamling. Debatten og beretningen var især rettet imod to temaer. Lærernes betingelser for at kunne udføre arbejdet med en kvalitet, der gør at man som ansat kan leve op til forventningerne. De forventninger der er til skolen fra elever, forældre og samfund samt hvilke forudsætninger, der skal være for god undervisning.

Lærerne i Silkeborg er aktuelt presset af meget høje undervisningstimetal, der igen presser tiden til de andre vigtige opgaver, en lærer har. Et faktum der vanskeliggør mulighederne for at leve op til forventningerne til skolen.

Dette pres er bredt anerkendt, og de lokale politikere har derfor taget beslutning om at tilføre folkeskolen flere resurser over en fireårig periode. Pengene bliver tilført, men det er svært at se, at antallet af lærere stiger.

Generalforsamlingens budskab til de lokale politikere var tydeligt: Fasthold dette fokus og sørg for en økonomi, der fører til, at der ansættes flere lærere, så det bliver muligt at sænke det meget høje undervisningstimetal - også selvom nye udfordringer presser sig på.

Aktuelt er forvaltning og politikere i Silkeborg optaget af udfordringer på specialundervisningsområdet, der vokser, og det er derfor vigtigt at gøre opmærksom på, at de økonomiske udfordringer på specialundervisningsområdet ikke fjerner de økonomiske udfordringer i folkeskolen. Kravene til opgavens løsning er beskrevet i folkeskoleloven, og derfor kan det ene område ikke prioriteres fremfor det andet.

På generalforsamlingen diskuterede lærerne også forudsætningerne for god undervisning. Der skal investeres i folkeskolen, så lærerne har mulighed for at samarbejde og forberede undervisningen, så de senere års styring af skolen og teststyring af undervisningen afløses af et bredere syn på undervisning, så lærernes viden og erfaring sættes i spil, og så at der i langt flere timer er to lærere tilstede i klassen. Disse forhold vil både højne kvaliteten af undervisningen og give flere elever mulighed for at deltage og dermed sænke behovet for specialundervisning.

 

Emner

Målgruppe