Overenskomstresultat 2018

Tre ud af fire lærere har vendt tommelfingeren i vejret til overenskomstforliget fra store bededag.

74,6% har stemt JA til overenskomstforliget. 

Dagens resultat

31.261 medlemmer har stemt JA, svarende til 74,6 procent af de afgivne stemmer.

10.678 medlemmer har stemt NEJ, svarende til 25,4 procent af de afgivne stemmer.

Kilde: Danmarks Lærerforening

På torsdag er der indkaldt til en ekstraordinær kongres, hvor resultatet skal debatteres. 

Emner

Målgruppe