Generalforsamling 2017

13000069 1013605528730975 7472949671796121285 N

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
torsdag den 16. marts 2017 i Sal 1 på Silkeborg Seminarium kl. 19.00.

Endelig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af mødets forretningsorden
3. Beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Forslag til vedtægtsændring i punkt 7 stk. 2 i Silkeborg Lærerforenings vedtægter.
6. Budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Eventuelt 

Emner

Målgruppe