Særligt for Fraktion 4

Udvalget

Præsentation af udvalget for Fraktion 4 i Silkeborg Lærerforening
Udvalget består af fire medlemmer – to mandlige og to kvindelige. Medlemmerne vælges på vores lille ”generalforsamling”, som afholdes i forbindelse med julefrokosten i begyndelsen af december. Medlemmerne af udvalget er på valg hvert andet år og kan maksimalt sidde i fire år. Udvalget er nedsat som et udvalg direkte under kredsen, så der er altså ikke tale om en egentlig pensionistforening med egne vedtægter og egen konto. Udvalget forvalter et beløb, som kredsen vedtager at støtte med og er regnskabsansvarlig over for kredsen. Et eller to udvalgsmedlemmer repræsenterer fraktion 4, Silkeborg i det forpligtende kredssamarbejde/KSØ.
a
Udvalgets medlemmer 2017:
 
Kaj Loftlund
22 79 11 32
 
Kirsten Kold Anderson
24 60 93 04
  
Annette Svenningsen
40 81 66 63
Kim Kristian Overbye
86 82 65 70 / 29 26 71 98