Særligt for Fraktion 4

Tilmelding til program

Tilmelding til de forskellige arrangementer i Fraktion 4's program

Hvert halvår udsender udvalget et program via mail til alle medlemmer af fraktion 4, hvor de forskellige aktiviteter, tilmeldingsfrister etc. nøjere beskrives.

a
Programmet kan ses i nærværende sideboks:
 
Tilmelding foregår ved at sende en mail til Kim Overbye.
 
Mailadressen til Kim Overbye er: kim.overbye@skolekom.dk
 
Tilmeldingsfristerne fremgår af programmet
 
Vi håber, at du vil gøre brug af tilbuddet, og vi glæder os til at møde dig.
a
Hyggeligt samvær er ikke det værste, vi har.
 
Venlig hilsen Fraktion 4 udvalget 2017

Fraktions 4 forårsprogram 2017