Kontinget

Hvad betaler man i kontingent i kreds 132?
Lærerliv_137 2013 06 11 DLF 063

Kontingent pr 1. august 2017 i kreds 132

Fraktion kreds DLF i alt
1-2 212 kr 213kr 325 kr
4 14 kr   71 kr   85 kr
6 42 kr   94 kr 136 kr

 

Betaling af kontingent:

Fraktion 1 + 2 (lærere og børnehaveklasseledere): 

Medlemmer af fraktion 1 og fraktion 2 betaler både kontingent og konfliktkontingent. Opkræves via Hovedforeningen hver kvartal. 1./1. 1./4. 1./7. og 1./10.

Konfliktlån opkræves hver måned.

Fraktion 4 (efterlønsmodtagere/ pensionister):

Opkræves via Hovedforeningen 1 gang årligt med forfald 1. januar.

Fraktion 6 (særlige medlemmer):

Opkræves via Hovedforeningen (samme betalingsform som ved fraktion 1 + 2).

  

Vær opmærksom på, at under barselsorlovens dagpengeperiode, tjenestefrihed uden løn, ledighed m.m. kan der søges om kontingentnedsættelse.                                                                           

Ved overgang til pension skal man rette henvendelse til kredskontoret med henblik på at blive overflyttet til fraktion 4.