Dit job Ferie

Ferie for nyansatte

Hvis du er nyuddannet eller nyansat i forbindelse med stillingsskift er der særlige forhold du skal være opmærksom på. Du kan læse de generelle regler her. For at få konkret rådgivning skal du tale med din tillidsrepræsentant eller kredsen.

Nyuddannet

Hvis du er nyuddannet og derfor ikke har noget feriekort fra en tidligere arbejdsgiver, bliver du trukket i løn for de feriedage, der er placeret i det første skoleår, du er ansat.

Hvis du ansættes, når skoleåret begynder den 1. august, og der på skolen er afviklet 4 ugers ferie i sommerlukningsperioden lige før, du starter, vil der i løbet af skoleåret blive afviklet 1 ugers ferie, som du ikke har optjent løn til. 

Du har to muligheder:

Den bedste er at få lavet en individuel ferieplan for dig, så du ikke afvikler ferie i den uge, hvor du ikke vil få løn, fordi du ikke har optjent ferie.

Hvis det ikke kan lade sig gøre, og hvis du er medlem af dlf/a, skal du melde dig ledig på jobcentret. Du skal gøre opmærksom på, at du er ramt af en ”kollektiv ferielukning” – så er du uforskyldt arbejdsløs og vil kunne få arbejdsløshedsdagpenge. Du kan først få dagpenge fra det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. Husk derfor at gå i jobcentret den første feriedag, hvis du ikke har ferie/feriepenge til gode.

Hvis du ansættes den 1. august, vil du efter det første skoleår have optjent ret til 5/12 ferie, idet du har været ansat i 5 ud af de 12 måneder i optjeningsåret, som svarer til kalenderåret. I den første sommerferie efter du er startet som lærer, får du derfor kun 5/12 løn i sommerferien. Du kan få supplerende dagpenge, hvis du er medlem af dlf/a. 

Op til ferierne orienterer dlf/a i medlemsbladet ”Folkeskolen”, hold øje med det – og du kan også læse mere på 
www.dlfa.dk

Ny arbejdsgiver

Hvis du har skiftet arbejdsgiver, vil du i april måned året efter modtage et feriekort fra din tidligere arbejdsgiver. Det skal du have attesteret hos din nuværende arbejdsgiver, når du skal holde ferie.

For lidt ferie

Ved jobskift kan du komme ud for, at du i dit tidligere arbejdsforhold har brugt al tilgodehavende ferie for det løbende ferieår og din nye arbejdsgiver har tilrettelagt ferien anderledes. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis du kommer fra en kommune, der holder alle 5 ugers ferie i skolesommerferien til en kommune, der kun holder 3 eller 4 uger om sommeren og placerer resten i efterårs- og/eller vinterferien. I den situation kan du melde dig ledig hos jobcentret i den kollektive ferie og modtage arbejdsløshedsdagpenge fra A-kassen. Du kan også prøve at få lagt en individuel ferieplan. 

For meget ferie

Hvis du har ferie med dig til det løbende ferieår, mens dit nye arbejdssted har afviklet al tilgodehavende ferie, skal du have placeret din restferie inden for ferieåret.

Vi anbefaler, at du taler med din tillidsrepræsentant om ferien, når du starter på en ny arbejdsplads.