Arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø

Lærerliv_108 2013 06 10 DLF 039
Et godt psykisk arbejdsmiljø får arbejdsdagen til at glide lettere. Problemer som stress, mobning og chikane på arbejdspladsen skal håndteres på lige fod med de fysiske arbejdsmiljøproblemer - men med andre værktøjer. Læs mere om det på disse sider.

Ved spørgsmål om psykisk arbejdsmiljø, kan man kontakte SIlkeborg Lærerforening på 86 81 69 00 eller på 132@dlf.org

 

Vold, trusler og magtanvendelse

Krænkelser - verbale og digitale