Psykisk arbejdsmiljø

Lærerliv_108 2013 06 10 DLF 039
Et godt psykisk arbejdsmiljø får arbejdsdagen til at glide lettere. Problemer som stress, mobning og chikane på arbejdspladsen skal håndteres på lige fod med de fysiske arbejdsmiljøproblemer - men med andre værktøjer

I disse år oplever mange lærere et voldsomt pres på arbejdsmiljøet.

Mange lærere oplever, at opgaverne er uklare, at der er manglende tid til at løse opgaverne, at dagligdagen er uforudsigelig, læreren oplever mange skiftende skemaer, manglende mulighed for at mødes, få fælles normer og regler, mange samarbejdsrelationer, og manglende fælles pauser.

I denne reaktion reagerer kroppen ofte naturligt på et fuldstændigt uacceptabelt arbejdsmiljø, og mange bliver syge stress.

Stress er en naturlig og ubevidst reaktion på f.eks. en usikkerhed, frygt eller et pres. Stress sætter kroppen i en alarmtilstand, klar til at handle.  Stressårsagerne kan ligge i ydre forhold og/eller i dine egne tanker.

Symptomer på stress

De typiske symptomer er søvnløshed, glemsomhed, koncentrationsbesvær, uforklarlige fysiske smerter eller en oplevelse af ikke at kunne prioritere sine opgaver og aldrig at blive færdig med sit arbejde.

Hvis du over en længere periode har de symptomer, eller hvis du har svært ved at slappe af og lægge arbejdet fra dig, bør du overveje, om du er ved at få stress.

Hvis du bliver opmærksom på at en kollega har nogle af symptomerne, kan det være en god ide at snakke med ham/hende om det.

Bed om hjælp

Ofte vil dine omgivelser have registreret dine stresssymptomer, længe før du selv gør. Det er vigtigt at lade andre hjælpe dig, hvis du føler dig stresset.

Kontakt eventuelt din arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant eller leder. Gå til lægen, hvis symptomerne ikke forsvinder hurtigt.

Mange arbejdspladser og kommuner har tilbud om psykologbistand ved stress. Her kan du se, hvor du skal henvende dig for at få psykologbistand.

Du kan også ringe til Danmarks Lærerforenings Rådgivning på 3369 6300

Din arbejdsplads skal have en stresspolitik

Arbejdspres og modstridende krav til arbejdet er typiske årsager til stress. Stress kan også skyldes samarbejdsproblemer. Det er arbejdspladsens ansvar at forebygge stress og tage hånd om problemerne, hvis de opstår.

Enhver offentlig arbejdsplads skal vedtage hvilken politik, der gælder for forebyggelse af stress og for hjælp til den ansatte, der rammes af stress. Dette aftales typisk i SU/MED-udvalget. Du kan læse mere i MED-HÅNDBOG - Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse.

Find flere oplysninger psykisk arbejdsmiljø på DLF's hjemmeside.

Vold, trusler og magtanvendelse