Arbejdsmiljø AMR

Arbejdsmiljøarbejdet

Arbejdsmiljørepræsentantens opgave er at kontrollere og samarbejde, gennemførelsen af beslutninger er arbejdsmiljølederens ansvar.

Arbejdsmiljøarbejdet organiseres i arbejdsmiljøgruppen, som består af arbejdsmiljølederen og den/de valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Arbejdmiljøarbejdet foregår i arbejdsmiljøgruppen, der består af AMR og arbejdsmiljølederen. Gruppens opgave er bl.a. at lave forberedende arbejde til MED, som er omdrejningspunktet for arbejdsmiljøarbejdet. Arbejdsmiljørepræsentanten er født medlem, dog kan der, hvis der er flere AMR, nøjes med den ene.

Der mange opgaver, der skal løses i løbet af året bl. a. 

  • Udarbejdelse af årshjul for arbejdsmiljøarbejdet på baggrund af
  • Den årlige arbejdsmiljødrøftelse
  • Den årlige arbejdsmiljøevaluering
  • Gennemførelse og opfølgning på den Fysiske og psykiske APV (trivselsundersøgelsen)
  • Arbejdsmiljøgennemgang
  • Behandling af arbejdsskader
  • Deltagelse i kurser og stormøder
  • Deltage i besøg fra Arbejdstilsynet
  • Ajourføring af viden på arbejdsmiljøområdet
  •  

På nedenstående 2 hjemmesider er der en mere detaljeret liste over opgaver, som man kan tage fat på.

http://silkeborgkommune.dk/Kommunen/Job/Arbejdsmiljoe

/arbejdsliv/arbejdsmiljoe

Du vil desuden kunne finde flere oplysninger på DLF's hjemmeside.

APV

APV

Arbejdsmiljøloven